Advies

Ik bied concrete oplossingen voor complexe vraagstukken op het terrein van sociale veiligheid, HR, organisatiestructuur en organisatieontwikkeling.

Specifieke expertise op het terrein van sociale veiligheid:

 • Versterking huis van sociale veiligheid: het opzetten van faciliteiten zoals vertrouwenspersonen, meldpunt, ombudsfunctionaris en het versterken samenhang tussen faciliteiten;
 • Deelname aan/voorzitter van externe klachtencommissie of werkgroep op het terrein van sociale veiligheid, opdrachtgever externe klachtonderzoeken;
 • Bouwen van een effectieve en samenhangende structuur voor melden en behandelen van signalen, meldingen en klachten;
 • Opstellen van gedragscode;
 • Ontwerp van opleiding en ontwikkeling m.b.t. sociale veiligheid.

Praktijk

 • Ontwikkelen beleid sociale veiligheid, inbedding ombudsfunctionaris bij universiteit.
 • Voorzitter commissie sociale veiligheid (behandelen meldingen medewerkers en studenten) grote Mbo-school.
 • Diverse mediationtrajecten.
 • Woningbouwcorporatie: begeleiding directie bij uitvoering van een ander organisatiemodel, managementstructuur, functieprofielen en demotie.
 • Ontwerp nieuw functiehuis en opstellen functieprofielen (diverse organisaties).
 • Advisering Strategische Personeelsplanning bij diverse organisatie waaronder gemeenten.
 • Tot stand brengen van een visie, koers van de gemeente met als elementen resultaatverantwoordelijkheid, flexibele organisatie, projectmatig werken en goed werkgeverschap. Vervolgens vertaling van de visie naar een haalbare HR-strategie en uitvoering.
 • Middelgrote gemeente: opstellen bestuur- en managementfilosofie voor de nieuwe organisatie door middel van het houden van interviews en werksessies.
 • Diverse gemeenten: opstellen bestuur- en managementfilosofie, koersnota, strategisch plan.

Opdrachtgevers

Logo Universiteit Wageningen
Logo Integratie werk
Logo Knaw
Logo Vista college 1
Logo Open Universiteit
Logo Gilde opleidingen
logo amsterdam
logo provincie zuid holland
Logo Universiteit van Amsterdam
Logo Werkorganisatie Duivenvoorde
Logo Gilde opleidingen
Logo Amersfoort 1

Contact

Voor vragen, neem gerust contact met mij op.

Schoone Interim management en Advies

Telefonisch bereikbaar op:

+31 (0)653303680

E-mail:

Jacqueline@schoone-interim.nl

Kvk: 84982659