adviesOud

Advies

Ik adviseer organisaties binnen de overheid en publieke sector. Ik bied concrete oplossingen voor complexe vraagstukken op het terrein van HR, organisatiestructuur en organisatieontwikkeling. Het door u gewenste resultaat is het uitgangspunt.

 

Praktijk

  • Universiteit: Scope: beleidsstrateeg beheersing werkdruk en prestatiedruk.
  • Landelijke organisatie in de strafrechtketen. De organisatie maakt een doorontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid voor de werkers in het primaire proces. Scope: Onderzoek door middel van documentstudie en interviews naar cultuur, structuur en leiderschap, opstellen principes en rapportage.
  • Woningbouwcorporatie : Scope begeleiding directie bij uitvoering van een ander organisatiemodel, managementstructuur, functieprofielen en demotie.
  • Scope: doorlichting HR-afdeling, Advisering over ontwikkeling van de HR-functie binnen de organisatie.
  • Middelgrote gemeente. Scope: scenariostudie  in het kader van regionale samenwerking waarin consequenties m.b.t personeel, organisatie, communicatie en financiën duidelijk worden.
  • Middelgrote gemeente: Scope: advisering Strategische Personeelsplanning.
  • Kleine gemeente. Scope: tot stand brengen van een visie, koers van de gemeente met als elementen resultaatverantwoordelijkheid, flexibele organisatie, projectmatig werken en goed werkgeverschap. Vervolgens vertaling van de visie naar een haalbare HR-strategie en uitvoering.
  • Organisatie voor begeleiding van gehandicapten. Scope: evaluatieonderzoek naar pilots zelfsturing, advisering over invoering zelfsturing, begeleiding van teams ten aanzien van samenwerking, feedback geven en ontvangen, besluitvorming, plannen en organiseren.
  • Middelgrote gemeente: Scope: opstellen bestuur- en managementfilosofie voor de nieuwe organisatie door middel van het houden van interviews en werksessies.
  • Diverse gemeenten: opstellen bestuur- en managementfilosofie, koersnota, strategisch plan.