Interim management, programma's en projecten

Ervaren ombudsfunctionaris die in staat is de functie als kwartiermaker in de steigers te zetten. Om een doordachte beslissing te nemen over de rol, taak en inbedding van een definitieve invulling van de functie. Ervaren interim- en programmamanager op het vlak van sociale veiligheid en HR.

Praktijk

 • Ombudsfunctionaris a.i. Universiteit van Amsterdam.
 • Ombudsfunctionaris a.i. Wageningen University & Research.
 • Ombudsfunctionaris Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW).
 • 100+ gemeente: projectleider integriteit. Resultaat: nieuw integriteitsbeleid (analyse huidige situatie, visie, beleid en instrumenten) op basis van ervaringen met integriteit en wensen intern en extern (landelijk).
 • Universiteit: programmamanager werkdruk.
 • Universiteit: programmaleider HR-strategie ‘investing in our people for the future’.
 • G4 gemeente: HR Resultaatgerichte wijze van aansturing van een team HR-adviseurs. Essentieel: de basis op orde, invoering van opgave gericht werken, professionalisering van medewerkers.
 • Provincie: aansturing van een afdeling adviseurs advies en mobiliteit. Opdracht: snel zichtbaar verbeteren van de prestaties, invoeren van account- en relatiemanagement, verandering van inhoud van functies, ontwikkeling van adviseurs.
 • Middelgrote gemeente: Directeur a.i. van een instelling voor kunst- en cultuureducatie. Opdracht: afbouwen van de organisatie, begeleiden van medewerkers naar ander werk.
 • Scholengroep: HR-manager. Opdracht: opzetten van de HR-functie binnen de organisatie, werving en selectie HR manager.
 • Shared Service Centrum: HR manager. Opdracht: verantwoordelijk voor verbetering processen op het terrein van HR- advies, beleid en operationeel, kwaliteitsverbetering, ontwerp en uitvoering reorganisatie.
 • G4 gemeente: projectleider professionalisering. Ontwerpen van een professionaliseringsprogramma voor 130 HR-adviseurs gericht op kennis, vaardigheden en gedrag.
 • Samenwerkingsorganisatie van G4 gemeenten: programmamanager vormgeven HRM-functie (P&O-strategie, ontwerp instrumentarium P&O, opleiden en ontwikkeling).
 • G4 gemeente. Projectleider inbesteding schoonmaakdiensten. Resultaat: een uitvoeringsplan voor de inbesteding van schoonmaakdiensten, waarbij zo’n 130 medewerkers vanuit commerciële schoonmaakbedrijven in dienst komen, in kaart brengen en uitwerken van alle relevante aspecten: HR, financieel, bestuurlijk, juridisch, organisatie en structuur, automatisering.
 • 100+ gemeente: projectleider invoering nieuw functiehuis. Resultaat: een nieuw functiehuis voor de gehele gemeente, functieprofielen en competentieprofielen voor alle afdelingen (20) naar aanleiding van een doorontwikkeling met veranderingen in structuur en dus in inhoud van functies, formatie.
 • Provincie: programmamanager nieuw beleid. Programmadoel: ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid (waaronder strategische personeelsplanning, mobiliteit, gesprekscyclus) in de organisatie.

Opdrachtgevers

Logo Universiteit Wageningen
Logo Integratie werk
Logo Knaw
Logo Vista college 1
Logo Open Universiteit
Logo Gilde opleidingen
logo amsterdam
logo provincie zuid holland
Logo Universiteit van Amsterdam
Logo Werkorganisatie Duivenvoorde
Logo Gilde opleidingen
Logo Amersfoort 1

Contact

Voor vragen, neem gerust contact met mij op.

Schoone Interim management en Advies

Telefonisch bereikbaar op:

+31 (0)653303680

E-mail:

Jacqueline@schoone-interim.nl

Kvk: 84982659