interimmanagementOud

Interimmanagement

Verandering of tijdelijke versterking van de organisatie

 

Verandermanagement:

U hebt een duidelijke missie en wilt slagen. U wilt de slagkracht van HR vergroten, een kwaliteitsslag maken. Uw HR afdeling heeft het lastig: zichtbaar zijn, uitstraling, prestaties en kwaliteit…. Ik help mensen een verandering door te maken. Daadkrachtig en snel, met compassie voor mensen. Met een aanpak die helder is en kan rekenen op draagvlak in de organisatie.

 

Vervangingsmanagement:

U hebt een vacature of u zoekt tijdelijke versterking van uw organisatie. Ik bied een passende oplossing voor een tijdelijke situatie, ter overbrugging van invulling van een vacature of voor het vlottrekken van een project. Ik stem mijn rol en aanpak af op de situatie zodat de organisatie na mijn vertrek weer verder kan.

 

Aanpak

Ik stel na een zorgvuldige orientatie met u een plan van aanpak op. Dit vormt een levend document en is een ijkpunt voor het gehele traject. Ik ben in staat om visie, missie en strategische doelen om te zetten in haalbare stappen en concrete activiteiten.

 

Praktijk

  • G4 gemeente: HR Resultaatgerichte wijze van aansturing van een team HR-adviseurs. Essentieel: de basis op orde, invoering van opgave gericht werken, professionalisering van medewerkers.
  • Provincie: aansturing van een afdeling adviseurs advies en mobiliteit. Opdracht: snel zichtbaar verbeteren van de prestaties, invoeren van account- en relatiemanagement, verandering van inhoud van functies, ontwikkeling van adviseurs.
  • Middelgrote gemeente: Directeur a.i. van een instelling voor kunst- en cultuureducatie. Opdracht: afbouwen van de organisatie, begeleiden van medewerkers naar ander werk.
  • Scholengroep: HR-manager. Opdracht: opzetten van de HR-functie binnen de organisatie, werving en selectie HR manager.
  • Shared Service Centrum: HR manager. Opdracht: verantwoordelijk voor verbetering processen op het terrein van HR- advies, beleid en operationeel, kwaliteitsverbetering, ontwerp en uitvoering reorganisatie.